Dobrovolný svazek obcí Znojemsko

V zázemí města Znojma, jednoho z největších a nejstarších městských osídlením českého státu, vznikl v září 2002 nový svazek obcí, který má napomoci zajistit spolupráci mezi jednotlivými obcemi, mikroregion ZNOJEMSKO.

Zakládajícími členy mikroregionu jsou obce Dobšice, Suchohrdly, Kuchařovice, Dyje a Nový Šaldorf –Sedlešovice. Jedná se o původně zemědělské obce s převládajícím pěstováním vína, ovocnářstvím a zelinářstvím. V obcích není příliš zastoupen průmysl, mezi nejrozvinutější obce patří Dobšice a Nový Šaldorf-Sedlešovice, kde je nejvíce drobných a středních podniků a živností.

Všechny obce mikroregionu ZNOJEMSKO leží v těsné blízkosti města Znojma, některé byly až donedávna jeho přímou součástí. Po roce 1989 docházelo postupně k jejich osamostatňování a obce si hledaly svou cestu dále. Vedle spolupráce při řešení současných problémů má činnost mikroregionu napomoci i shodě a partnerskému postupu při řešení problémů budoucích.

Mikroregion je turisticky velmi zajímavý. Své si zde najde opravdu každý. Přestože písemných dokladů o dotycích s historií není mnoho, byly obce díky své poloze v okolí Znojma historií poznamenány často. Dokládají to i archeologické nálezy se zachovalými stopami neolitického člověka. Nedávné ojedinělé nálezy dokonce odhalily zachovanou zásobnici na obilí se zuhelnatělými zbytky semen z období asi 1200 let př. n.l. Nejméně příjemné kontakty s minulostí představují samozřejmě války. Při jedné bitvě u Znojma mezi rakouskými a francouzskými vojáky v roce 1809 některé vesnice u Znojma téměř lehly popelem. Bitva u Znojma roku 1809 upadla postupně téměř v zapomnění, přesto ve své době sehrála významnou roli v Napoleonově tažení Evropou a stála na počátku jeho pozdějších porážek. V současnosti se bitva připomíná v každoročních rekonstrukcích začátkem července, obnovují se památníky na počest padlých vojáků, staví pomníčky na místech hvromadných hrobů a po jejich stopách se zřizují cesty pro pěší a cykloturistické trasy.

V širším okolí města Znojma můžeme na Jevišovicku obdivovat lesy i volnou krajinu, či nejstarší přehradu střední Evropy v Jevišovicích, kulturní památky a dávnou historii nabízí město Znojmo, ale opominout nelze ani vranovský zámek a gotický hrad Bítov, zámek v Jevišovicích s anglickým parkem a sochami ze zrušeného louckého kláštera a s expozicí selského nábytku a klávesových nástrojů či zámek v Uherčicích. Pro romantiky jsou zde malební zříceniny Nový Hrádek a Corštejn, který se tyčí nad Vranovskou přehradou. Obdivovatelé umění ocení Slovanskou epopej v Moravském Krumlově. Ve Slupi si můžeme prohlédnout starý mlýn, v Lesné muzeum motocyklů, v Hlubokých Mašůvkách poutní kostel Navštívení Panny Marie, křížovou cestu a „lurdskou jeskyni“.

Pro milovníky přírody se mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí rozkládá národní park Podyjí, který na rakouské straně pokračuje NP Thaytal. Je to cenné území s četnými meandry, krásným přírodním prostředím a velkou koncentrací vzácných druhů fauny a flóry. V parku je soustředěno mnoho veřejně přístupných památek a vede tudy cca 70 km turisticky značených cest a stejné množství cyklistických stezek. Pro milovníky vína jsou připraveny degustace přímo na vinici u Havraníků a na vinici Šobes či ve vinných sklípcích v jednotlivých obcích. Řada místních sklepů se může pochlubit krásnými interiéry, v nichž je radost posedět a ochutnávat.